Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Золотий ключик" комбінованого типу, Подільської міської ради, Одеської області

 

Річний звіт про діяльність ДНЗ№8

Картинка Розовые цветочки из коллекции Картинки анимация Разделители и линеечки

 

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ №8

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

    Дошкільний  навчальний заклад  (ясла – садок) №8 «Золотий ключик» комбінованого типу Подільської міської ради, Одеської області  знаходиться  за адресою м. Подільськ, вул. Армійська, 529  в типовому двоповерховому приміщенні, проектною потужністю 163 місця, в якому функціонує 12 груп з денним режимом перебування дітей.  У 2019-2020 навчальному році функціонувало 12 груп з денним режимом перебування дітей, кількість на початок року становила -185 дітей, на кінець навчального року - 198 дітей.

Груп раннього віку -3, груп дошкільного віку - 9, у тому числі 2 групи для дітей з вадами мовлення.

з\п

Відомості

Показники

 

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

12

Груп дітей раннього віку

2

Груп дітей дошкільного віку

10

3.

Режим роботи груп

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

198

5.

Кількість працівників усього

48

Педагогічний та медичний  персонал

22

обслуговуючий персонал

27

Впродовж 2019-2020  в дошкільному навчальному закладі працювало 12 груп, з них:

    груп раннього віку - 2, груп дошкільного віку – 10 у тому числі 2 групи для дітей з   вадами мовлення, 1 інклюзивна група.

         Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 16 вихователів, 2 музичних керівника, 1 вчитель - логопед.  Усього 21 педагог.

За освітою:

Вища освіта - 4 чол.     

Середня спеціальна - 13 чол.

Бакалавр – 4 чол.

Освітній рівень педагогів:

 

 

За кваліфікаційною категорією:

Вища категорія – 2 чол.

I   категорія - 0 чол.

II    категорія - 0 чол.

Спеціаліст - 2 чол.

11т.р. – 9 чол.

10 т.р. – 6 чол.

9 т.р. – 2 чол.

Фаховий рівень педагогів:

 


За педагогічним стажем:

      -          До 5 років – 4 чол.

      -          Від 5 до 10 років – 10 чол.

      -          Від 10 до 20 років – 0 чол.

      -          Більше 20 років – 16 чол.

Педагогічний стаж

 

 

 

 

Адміністрація дошкільного навчального закладу створює всі необхідні умови для плідної роботи колективу. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

В своїй роботі колектив ДНЗ №8 «Золотий ключик» комбінованого типу керувався такими нормативними документами, як: Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України, Статут ДНЗ №8 «Золотий ключик» комбінованого типу та іншими правовими актами. Освітній процес у дошкільному закладі здійснювався за Освітньою програмою для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованою МОН, молоді та спорту України від 2016р.

Згідно Плану-графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками  ДНЗ №8 «Золотий ключик» комбінованого типу  на 2020 р.. курси підвищення кваліфікації пройшли такі педагоги:

- Біліська Т.О., асистент вихователя, з 03.02.2020 р. по 06.02.2020 р.

- Станішевська С.В., вчитель-логопед, з 24.02.2020 р. по 25.02.2020 р.

У 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі атестовано 4 педагога:  вихователі Марченко Є.І., Казьона А.А., Крусян В.В., музичний керівник Писаренко К.М..  За результатами атестації даними педагогами підтверджено відповідність займаній посаді та 11 тарифний розряд - вихователями, 9 тарифний розряд - музичним керівником. 

Всі педагогічні працівники дошкільного закладу вчасно, відповідно до Плану, проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, згідно вимог чинного законодавства.

Забезпечення методичного кабінету

В ДНЗ функціонує методичний кабінет. Методичну роботу здійснює вихователь-методист К.Б. Присяжна. Методичний кабінет ДНЗ забезпечено методичною літературою Книжковий фонд кабінету поповнюється відповідно до чинних програм, вимог сучасності. В дошкільному навчальному закладі постійно проводиться передплата на фахові журнали.

  Кабінет забезпечено методичними та дидактичними посібниками, навчально-дидактичним та демонстраційним матеріалом. Більшість матеріалів відповідає сучасним вимогам, та вимогам освітньої програми для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина».

Окремим розділом виділено науково-методичне забезпечення, що постійно поновлюється нормативними документами, листами МОН. Вихователем-методистом створено картотеки: методичної літератури, публікацій періодичних видань, ігор, методичних посібників, медіотека тощо. Всі матеріали естетично оформлені.

Програмно-методичне забезпечення: використання програм

 (основні, додаткові), навчально-методичних посібників.

Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за освітньою програмою для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованою МОН України.

В своїй роботі педагоги дошкільного закладу використовують навчально-методичні посібники.

Форми роботи з педагогічними кадрами

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив працював над проблемною темою:

«Формування всебічно розвиненої, творчої, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти»  та вирішенням пріоритетних завдань:

1. Формування основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю.

2. Удосконалення освітньої роботи щодо виховання національно-патріотичних цінностей у дітей дошкільного віку.

3.  Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників.

Вирішення вище зазначених завдань здійснювалось через проведення різноманітних форм методичної роботи з педагогічними кадрами, та використання різноманітних методів та прийомів роботи з дітьми. Завдання розв’язувались у тісній співпраці з батьками вихованців

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

В роботі з педколективом використовувались масові, групові та індивідуальні форми методичної роботи, які сприяли ефективному росту фахової майстерності, творчості, формуванню інноваційної компетентності педагогів. Проводились відкриті покази різних форм ос­вітньої роботи. Широко використовувались інтерактивні форми методичної роботи.

 

Упродовж І кварталу 2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над вирішенням завдання «Формування основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю». З метою результативного вирішення даного завдання було проведено ряд методичних форм роботи з педагогами, а саме:

·  Консультація «Як мотивувати дітей до пізнання природи».

·  Тренінг «Природу знаю – діток навчаю», метою якого було розвивати у педагогів мовлення, уяву, вміння пра­цювати в команді. Закріплювати знання виховате­лів про завдання, форми, методи та прийоми робо­ти з дітьми з екологічного виховання.

·    Круглий стіл на тему: «Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників».

В ході круглого столу розглядались такі питання, як:

·    Основні завдання екологічної освіти дошкільнят.

·    Методи та прийоми, які використовуються в роботі з екологічного виховання

·    Форми роботи з батьками з екологічного  виховання».

Даний захід допоміг вивчити  широкий спектр думок членів педагогічного колективу щодо екологічного виховання дітей дошкільного віку. Педагоги вивчали проблему екологічного виховання дошкільнят з різних точок зору. Через круглий стіл було мобілізовано та активізвано учасників, педагогів дошкільного закладу на вирішення сучасних проблем екологічного виховання дошкільників. Педагоги здійснювали пошук  найраціональніших шляхів розв’язання завдання «Формування основ екологічної культури дошкільників під час ознайомлення із природою рідного краю».

·    Проведено відкритий показ заняття природничо-екологічного змісту з дітьми середнього дошкільного віку з розділу програми «Дитина у природному довкіллі» (вихователь Марченко Є.І.)

·    Було проведено спільно з батьками вихованців:

·        Виставку родинної газети «Буду я природі другом»

·        Виставку виробів з природного матеріалу «Дарує осінь нам дива

      Підсумком роботи над даним питанням стала педагогічна рада на тему «Екологічне виховання дошкільників». В ході засідання педагогічної ради було розглянутотакі питання:

-     Виконання рішень попередньої педради.

-  Про стан роботи щодо формування основ екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку під час ознайомлення із природою рідного краю. Ознайомлення з довідкою.

-     Про результати конкурсу-огляду на кращий куточок природи.

-    Фото-виставка «Відкриваємо дивовижний світ природи»

 

Упродовж ІІ кварталу 2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над вирішенням завдання «Удосконалення освітньої роботи щодо виховання національно-патріотичних цінностей у дітей дошкільного віку».

З  даного питання було організовано та проведено такі заходи:

·  Консультація «Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку. Концепція Софії Русової та сьогодення».

· Теоретичний семінар на тему «Формування національно-патріотичної свідомості особистості дошкільника».  На семінарі було розкрито питання необхідності посилення патріотичного виховання у дошкільних закладах України. Даний семінар  сприяв утвердженню у педагогів національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України; підвищенню рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного та громадянського виховання дошкільників в умовах сьогодення.

В ході теоретичного семінару розкривались такі питання:

·  Сторінками нормативної бази з питань громадянсько-патріотичного виховання,

·  Завдання та принципи патріотичного виховання,

·  Зміст та основні напрями патріотичного виховання,

·  Народна педагогіка як засіб формування національної самосвідомості дитини.

·    Семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності». На семінарі-практикумі педагоги мали можливість розширити й систематизувати свої знання  щодо засобів та основних методів формування національної та громадянської свідомості особистості; удосконалити знання щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Даний семінар сприяв оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільників.

В ході теоретичного семінару розкривались такі питання:

·  Пріоритетні методи та форми патріотичного виховання.

· Основні методи розвитку у дошкільників ціннісного ставлення до рідного міста

·  Розроблення педагогічних проектів «Виховуємо патріотів».

·  Колективний перегляд розваги з патріотичного виховання з дітьми старшої логопедичної групи на тему «Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова» (музичний керівник Писаренко К.М.).

· Методичний турнір на тему: «Мовлення вихователів – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей».  Метою даного заходу було стимулювати прагнення поглиблювати знання з української мови шляхом самоосвіти; сприяти оптимізації розвивального мовленнєвого середовища в дошкільному закладі; активізувати професійні вміння і творчий потенціал; розвивати мовленнєву культуру, уміння працювати в команді; виховувати ціннісне ставлення до української мови.

· Підсумком роботи над даним питанням стала педагогічна рада на тему: «Національно-патріотичне виховання дошкільників в умовах сучасності». На засіданні педагогічної ради розглядались такі питання:

-  виконання рішень попередньої педради.

- Про стан освітньої роботи з  національно – патріотичного виховання дітей середнього дошкільного віку. Ознайомлення з довідкою.

- Звіти педагогів, що атестуються.

- Виставка методичних та дидактичних посібників з патріотичного виховання дошкільнят.

Упродовж 2019-2020 навчального року (вересень-лютий)  було також проведено такі консультації, як:

·  Організація та проведення педагогічного діагностичного обстеження рівня сформованості життєвої компетентності у дітей дошкільного віку.

·  Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток

·  Дидактичні ігри на корекційних заняттях

Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювала творча група у складі: керівника творчої групи: Присяжної К.Б .,вихователя-методиста, та членів творчої групи: вихователів: Мартинюк С.В.,  Куцелік Т.Г., Марченко Є.І., Распопової Н.О., музичного керівника: Писаренко К.М.. творча група працювала над першим, організаційно-ознайомлюючим етапом  з проблеми «Удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками щодо набуття соціального досвіду вихованцями». Завдяки творчому підходу до вирішення поставлених завдань творчою групою було створено тематичну теку «Взаємодія з батьками». Проведено добір методичної педагогічної літератури з даного питання. Розроблено анкети та тести  для педагогів та батьків з даного питання,  дібрано та оформлено консультативний матеріал для педагогів та батьків , матеріали  для проведення батьківських зборів.

Педагогічний колектив дошкільного закладу приймав активну участь у методичній роботі міста. Усі педагоги ДНЗ були учасниками методичних об’єднань вихователів різних вікових груп, та спеціалістів.

Вивчення стану життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі допомагає творчому зростанню педагогів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню пе­редового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховно­му процесі та дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

Для вивчення рівня підготовки педагогів та їхньої діяльності використовувались такі види вивчення: попереджувальне, оперативне, тематичне, вибіркове, комплексне. Вивчення організації життєдіяльності дітей  відбувалось систематично. В його основі лежав педагогічний аналіз результатів праці педагогів і загалом стану освітньої роботи у дошкільному закладі.

За результатами вивчення роботи педагогів формулювались висновки та складались пропозиції.      Систематично здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, отриманих під час перевірок.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носила діагностично-прогностичний характер, базувалась на глибокому аналізі роботи при проведенні освітнього процесу.

Питанню діагностування педагогів приділяється відповідна увага, що дозволяє вчасно проводити корекцію та надавати методичну допомогу педагогам у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

В червні місяці 2020 р. було проведено діагностику науково-педагогічних можливостей педагогів на 2020-2021  н.р..

 Списочний склад педагогічних працівників складає 21 чоловік. В діагностуванні прийняли участь всі вихователі дошкільного закладу, музичні керівники та вчитель-логопед, всього 20 педагогів.

В діагностичному аналізі визначено критерії щодо:

- Організації освітнього  процесу

- Дотримання вимог щодо сучасного заняття

- Методичного компоненту

- Роботи за всіма розділами Освітньої програми для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина»

- Організації та проведення режимних моментів

- Організації дитячого колективу

- Роботи з батьками

- Самоосвіти

     Аналізуючи результати діагностики педагогічних працівників отримано наступні показники:

- 65 % (13 чол.) потребують допомоги щодо методичного компоненту освітнього процесу, зокрема впровадження інноваційних, інтерактивних педагогічних технологій в освітній процес. Роботу над даними питаннями необхідно внести до річного плану роботи дошкільного закладу на 2020-2021 навчальний рік 

-   30 % (6 чол.) потребують допомоги з питань організації освітнього процесу,

-  30 % (6чол.) потребують допомоги в з питань дотримання вимог щодо сучасного заняття, зокрема 25% (5 чол.) потребують допомоги з питання проведення нетрадиційних видів занять,

-   40% (8чол.) потребують допомоги з питання оволодіння та застосування ІКТ в освітньому процесі . Для розв’язання даного питання доцільно спланувати серію практичних заходів, спрямованих на оволодіння та застосування в освітньому процесі ІКТ, наприклад «Школу комп’ютерної грамотності педагогів ДНЗ» .

-  0 % (2чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Трудова діяльність».

-  10 % (2чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Валеологія».

-  25% (5чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Мовлення дитини»,

-  10 % (2чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Образотворча діяльність».

-  15% (3 чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Ігрова діяльність»

-  15% (3 чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Самоосвіта»

-  5% (1 чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Організація дитячого колективу»

- 5% (1 чол.) потребують допомоги в роботі з питання «Організація та проведення режимних моментів»

         Такі питання, як «Володіння змістом методик», «Календарне планування», «Складання плану-конспекту організованої діяльності», «Використання інтегрованого підходу», «Організація самостійної діяльності дітей», «Самоаналіз заняття», «Художня праця», «Конструювання», «Валеологія», «Навчання дітей загально-розвиваючим вправам», «Всесвіт», «Народознавство», «Організація дитячого колективу», «Робота з батьками» потребують вирішення з педагогами у формі індивідуального консультування, співбесід, школи молодого педагога, самоосвіти. 

      З результатів діагностування педагогічних працівників видно, що посиленої уваги, допомоги, співпраці потребують молоді вихователі Прищепко А.О., Чебан М.А. та асистент вихователя Біліська Т.О. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Використання в роботі з дітьми різних видів занять педагоги визначили наступним чином:

№ з/п

Вид занять

Кількість педагогів

У %

1.                 

Традиційні

4

20 %

2.                 

Комплексні

12

60%

3.                 

Інтегровані

9

45%

4.                 

Комбіновані

5

25%

5.                 

Ігрові

7

35%

6.                 

Бінарні

-

-

7.                 

Сюжетні

1

5%

8.                 

Заняття-екскурсії

1

5%

9.                 

Заняття-подорожі

1

5%

Виходячи з вище вказаного видно, що педагоги дошкільного закладу віддають перевагу в роботі з дітьми таким видам занять: комплексним, інтегрованим, ігровим, комбінованим, традиційним.

     В організації освітнього процесу з дітьми використовують елементи різноманітних інноваційних педагогічних технологій.

№ з/п

Назва технології

Кількість педагогів

У %

1.                 

«Теорія розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ)            Альтшуллер Г.

5

25%

2.                 

«Театр фізичного виховання» М. Єфіменко

5

25%

3.                 

«Технологія саморозвитку» М.Монтессорі

1

5%

4.                 

Ейдетика

1

5%

5.                  

К.Л. Крутій «Методика роботи з мовленнєвого спілкування з пасивними дітьми»

1

5%

 

Виходячи з вище вказаного видно, що педагоги дошкільного закладу недостатньо використовують елементи різноманітних інноваційних педагогічних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку.

Педагоги надають перевагу таким формам методичної роботи, як:

 

з/п

Форми методичної роботи

Кількість педагогів

У %

1.                  

Самоосвіта

9

45%

2.                  

Майстер-класи

17

85%

3.                  

Семінари

8

40%

4.                 

Тренінги

10

50%

5.                 

Консультації 

10

50%

6.                 

Участь у методичній роботі міста

5

25%

7.                 

Семінари-практикуми

16

80%

      Виходячи з вищевказаних результатів видно, що педагоги дошкільного закладу надають перевагу таким формам методичної роботи з педагогічними кадрами, в яких домінує практична діяльність педагогів.

Недостатньої значимості педагоги надають самоосвіті, семінарам та участі у методичній роботі міста, хоча разом з тим всі педагоги постійно приймають  участь в методичній роботі міста.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновки, що до річного плану роботи необхідно внести такі методичні форми роботи з педагогічними кадрами, як:

-        майстер-класи,

-        семінари-практикуми,

-        тренінги.

-        Консультації.

Також необхідно провести індивідуальні співбесіди, спрямовані на розкриття питання самоосвіти педагогів, її необхідності та важливості для професійного зростання педагога.

     

Упродовж 2020-2021 навчального року педагоги дошкільного закладу мають бажання познайомитись з такими передовими педагогічними досвідами роботи:

з/п

Тема досвіду

Автор досвіду

ДНЗ міста

Кількість

педагогів

1.                 

«Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі пошуково- дослідницької діяльності»

Мартинюк С.В.

№8

5

2.                 

«Розвиток музично-ритмічних здібностей дітей дошкільного віку засобами хореографії»

Писаренко К.М.

№8

1

3.                 

«Використання здоров’я-збережуючих технологій на логопедичних заняттях»

Станішевська С.В.

№8

3

Таким чином видно, що з 20 педагогів тільки 9 мають бажання знайомитись з передовим педагогічним досвідом інших педагогів. Це свідчить про те, що педагоги надають недостатньої значимості ознайомлення та впровадження передового педагогічного досвіду в свою роботу з дітьми.

 

Робота у дистанційному режимі на період карантину

 

У період з 12.03.2020 р. по 22.04.2020р. дошкільний заклад працював дистанційно. Під час дистанційної роботи діяльність педагогічного колективу було спрямовано на організацію самоосвітньої та методичної роботи, зокрема:

1.      підвищення рівня педагогічної майстерності шляхом опрацювання методичної літератури та інших сучасних джерел отримання інформації;

2.      складання або корегування планів освітньої роботи з дітьми;

3.      підготовку навчальних матеріалів (дидактичні  та методичні посібники, ігровий матеріал, презентації, стенди, тощо);

4.      написання конспектів занять;

5.      організацію та проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій.

Для ефективної, безперебійної методичної роботи з педагогічними кадрами було створено групу у viber «Методичний кабінет», до якої увійшли усі педагоги дошкільного закладу. З педагогами проведено таку роботу в онлайн-режимі у viber:

-          надано консультацію «Планування роботи педагогів під час роботи дистанційно»;

-           надіслано рекомендації сайтів, на яких можна приймати участь у вебінарах, або переглядати їх відеозапис; 

-          створено базу даних «Електронні адреси  педагогів ДНЗ №8» (за допомогою листування у viber);

-          надавались відповіді на запитання педагогів;

-          надіслано поради педагогам «Віддалена робота педагога»;

-         надано консультацію для педагогів «Дистанційна освіта для дошкільнят»;

-         педагогам надсилались дидактичні матеріали для подальшого використання в роботі з дітьми.

Також методична робота з педагогами дошкільного закладу проводилась онлайн через програму Googlе-диск. В Googlе-диску було створено електронну базу даних педагогічних працівників дошкільного закладу (прізвище, ім’я, по батькові, електронні адреси). Педагогам надсилались методичні та дидактичні матеріали на електронні адреси.

В онлайн-режимі було проведено такі методичні заходи, як:

1.      Консультації:

1.1.   «Особливості роботи в дистанційному режимі під час карантину»

1.2.   «Геокешинг у дитячому садку»

1.3.   «Готуємося до літнього оздоровчого періоду»

2.      Робота творчої групи:

2.1.   Здійснено добірку консультацій щодо роботи з батьками.

2.2.   Дібрано матеріали для проведення батьківських зборів.

2.3.   Оформлено тематичну теку «Взаємодія з батьками»

Організація методичної роботи з педкадрами носила діагностично-прогностичний ха­рактер, базувалась на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного проце­су.

 

Робота з молодими спеціалістами.

        В роботі з педагогами здійснюється диференційований підхід (до вихователя-початківця та до досвід­ченого педагога), створюються усі умови для розкриття їх творчо­го потенціалу. З метою допомоги молодим спеціалістам в дошкільному закладі організовано наставництво, основними завданнями якого є:

-   Підвищення статусу молодих спеціалістів-педагогів та новоприйнятих педагогів.

- Прискорення процесу навчання основним навичкам професії, розвитку здібностей самостійно та якісно виконувати покладенні на нього завдання по займаній посаді.

- Адаптація до корпоративної етики, засвоєння традицій та правил поведінки в колективі дошкільного закладу.

Так у 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі було організовано наставництво:

-    Вихователя Мартинюк С.В. над малодосвідченим педагогом Латій Н.С.

З молодими та новоприйнятими спеціалістами використовуються такі форми роботи, як: індивідуальні консультації, співбесіди. Малодосвідчені вихователі приймали участь у методичній роботі дошкільного закладу та міста.

 

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників в ДНЗ складено та затверджено  рішенням засідання педагогічної ради Перспективний графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками ДНЗ №8 «Золотий ключик» на  2019-2024 р.р. також складено План-графік проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками  ДНЗ №8 «Золотий ключик» комбінованого типу  на 2020 р..

Згідно даного плану курси підвищення кваліфікації пройшли такі педагоги:

- Біліська Т.О., асистент вихователя, з 03.02.2020 р. по 06.02.2020 р.

- Станішевська С.В., вчитель-логопед, з 24.02.2020 р. по 25.02.2020 р.

У 2019-2020 навчальному році в дошкільному закладі атестовано 4 педагога:  вихователі Марченко Є.І., Казьона А.А., Крусян В.В., музичний керівник Писаренко К.М..  За результатами атестації даними педагогами підтверджено відповідність займаній посаді та 11 тарифний розряд - вихователями, 9 тарифний розряд - музичним керівником. 

Всі педагогічні працівники дошкільного закладу вчасно, відповідно до Плану, проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, згідно вимог чинного законодавства.

Педагогами ДНЗ своєчасно оформлюються щоденники підвищення професійного рівня та постійно поповнюються папки самоосвіти.

                   Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображені в роботі педагогічної ради.            

В дошкільному закладі проводиться відповідна робота щодо впровадження сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій. Педагогами використовуються елементи новітніх педагогічних технологій за М.М.Єфіменко. М.Монтессорі, Н.Гавриш, Г.Альтшуллером, В.Кільпатриком.

На допомогу в роботі педагогам розроблено тематичні папки, рекомендації, консультації, картотеки періодичних видань, поповнено методичну базу ДНЗ матеріалами щодо економічного виховання дошкільнят, екологічного виховання дітей дошкільного віку, патріотичного виховання дітей дошкільного віку, роботи з батьками тощо.     

 Педагогічний кабінет оснащено методичними куточками у вигляді стендів з умовни­ми розділами, де вміщуються блоки різноманітної інформації. У кабінеті зібрано матеріали досвіду роботи вихователів дошкільного  закладу. У наявності конспекти занять, сценарії свят, розваг тощо.

Постійно проводиться робота щодо удосконалення і впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів. Методичний кабінет ДНЗ забезпечено картотекою обліку об’єктів перспективного педагогічного досвіду педагогів ДНЗ м. Подільська. Матеріали досвідів оформлено у відповідні теки.

 

Розроблення методичних рекомендацій, зразків розвивальних

посібників з різних видів роботи з дітьми.

На допомогу в роботі педагогам:

1.     Поповнено:

-  картотеку методичної літератури та періодичної преси.

-  картотеку статей періодичних видань за 2018, 2019, 2020 роки.

-  папки «Національно – патріотичне виховання» рекомендаціями, теоретичним та практичним матеріалом.

- методичну базу дошкільного закладу матеріалами по роботі з батьками.

-  тематичну теку «Правове виховання» (методичні рекомендації, поради  педагогам тощо)

2.    Створено:  

-     тематичну теку «Робота з батьками» (методичні рекомендації, поради  педагогам тощо, консультації, пам’ятки для батьків, тощо)\

- Створено медіотеку.

3.Виготовлено тематичну теку «Екологічне виховання» (методичні рекомендації, поради  педагогам тощо).

     Педагогічний кабінет оснащено методичними куточками у вигляді стендів з умовними розділами, де вміщуються блоки різноманітної інформації: щодо проведення засідань педагогічної ради, семінарів; циклограма методичної роботи на квартал та на рік; матеріали з атестації працівників; участі педагогів у методичній роботі ДНЗ та міста; оголошення про проведення конкурсів, виставок  тощо.

У методичному кабінеті зібрано конспекти занять, сценарії свят, розваг,  матеріали з досвіду роботи вихователів дошкільного закладу.

 

Виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

В дошкільному закладі проводилась робота щодо впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів, а саме:

- досвіду роботи ППД вихователя Мартинюк С.В. «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі пошуково – дослідницької роботи»

- досвіду роботи музичного керівника Писаренко К.М. «Хореографія, як засіб розвитку музичн

- ритмічних  здібностей дітей».

- досвіду роботи вчителя-логопеда ДНЗ №8 Станішевської С.В. «Використання здоров’я зберігаючих технологій на логопедичних заняттях».

-   досвіду роботи ДНЗ №30 м. Кам’янець – Подільська «Уроки практичного життя»

Методичний кабінет дошкільного закладу забезпечено картотекою обліку об’єктів перспективного  педагогічного досвіду педагогів дошкільних навчальних закладів м. Подільська.  

Матеріали досвідів оформлено у відповідні теки, та зберігаються в методичному кабінеті дошкільного закладу. Вихователі дошкільного закладу використовують матеріали досвідів в своїй роботі з дітьми.

 

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами

Згідно Закону України «Про освіту» (ст.3 «Право на освіту», ст. 19 «Освіта осіб з особливими освітніми потребами», ст. 20 «Інклюзивне навчання»), Закону України «Про дошкільну освіту»  (ст. 28 «Права дитини у сфері дошкільної освіти», ст. 33 «Соціальний захист дітей дошкільного віку») дошкільний заклад забезпечує право дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

Упродовж 2019-2020 навчального року в дошкільному закладі функціонувала одна інклюзивна група та дві логопедичні групи. Інклюзивну групу забезпечено такими кадрами, як вихователі, асистент вихователя, помічник вихователя, музичний керівник. Логопедичні групи забезпечено такими кадрами, як вихователі, учитель-логопед, музичний керівник, помічники вихователів. Для результативної, систематичної роботи вищезазначених груп було проведено такі заходи:

-       До річного плану роботи дошкільного закладу на 2019-2020 н.р. було внесено такі додатки: «План методичної роботи з питань організації інклюзивної освіти в дошкільному закладі на 2019-2020 н.р.» та «План роботи дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі на 2019-2020 н.р.».

-       В дошкільному закладі створено відповідну нормативну базу з питань інклюзивної освіти;

-       Оформлено всю необхідну ділову документації стосовно роботи інклюзивної групи.

З працівниками інклюзивної групи було проведено таку методичну роботу:

1.  Консультації:

1.1.   «Робота з дітьми з особливими освітніми потребами» (10.2019р.)

1.2.    «Дидактичні ігри на корекційних заняттях» (01.2020р.)

1.3.    «Гра дитини як лакмусовий папірець її психологічного благополуччя» (02.2020р.)

2.   Семінар з елементами тренінгу «Батьки дітей з особливими освітніми потребами»  (11.2019 р.)

     З батьками дитини з особливими освітніми потребами (інклюзивної групи) було проведено таку роботу:

1.    Консультації:

1.1.   «Роль сім’ї у вихованні дітей з особливими освітніми потребами» (09.2019, вихователь-методист Присяжна К.Б.),

1.2.  «Рекомендації батькам щодо взаємин з дитиною з особливими освітніми потребами» (10.2019р., вихователь Казьона А.А.)

1.3.  «Роль батьків у розвитку мовлення дітей» (11.2019р., асистент вихователя  Біліська Т.О.)

1.4.   «Поради батькам гіперактивної дитини» (12.2019р., вихователь Мартинюк С.В.)

1.5.   «Рухова активність як засіб фізичного та психічного розвитку» (01.2020р., старша сестра медична Осадча А.А.)

2.        Тренінг «Діти з особливими потребами» (24.10.2019, вихователь-методист К.Б. Присяжна)

Охорона життя та безпека життєдіяльності дітей

Згідно ст. 28 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей та працівників.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом з охороні праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності.

· Освітня робота з дітьми з питань безпеки життєдіяльності.

· Робота з батьками.

Кожен працівник дошкільного навчального закладу «Золотий ключик» проявляє турботу щодо створення безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на ігрових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, дошкільний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Упродовж 2019-2020 навчального року своєчасно видавались накази щодо організації роботи з питань охороні праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

       З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки.

Систематично здійснювався контроль за:

- дотриманням техніки безпеки  в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу. Упродовж року розроблялись  пам’ятки для батьків щодо правил безпечної поведінки під час дітей та дорослих у повсякденному житті.

- за якістю надання дітям знань з питань безпеки життєдіяльності, правил дорожнього руху та пожежної безпеки.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

    Упродовж 2019-2020 навчального року в дошкільному закладі було проведено такі заходи з питань безпеки життєдіяльності:

-          Практичний тренінг з евакуації – 12.09.2019р.

-          «Тиждень знань безпеки життєдіяльності»  з 21.10.2019 р. по 25.10.2019 р

-          Тематичний тиждень безпеки дорожнього руху «Азбука маленького пішохода»  з 11.11.2019 р. по 15.11.2019 р.

-          Тематичний тиждень «Країна безпеки»  з 09.12.2019 р. по 13.12.2019 р.

-          Навчальну евакуацію працівників і вихованців усіх вікових груп. 23.01.2020 р. було

-          Навчання та перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки працівників, які працюють в умовах підвищеної небезпеки  з 20.01. по 14.02.2020р..

 

В рамках проведених заходів розвивали розуміння цінності власного життя, формували основи здорового способу життя. Педагоги навчали дошкільнят правилам безпечної поведінки у повсякденній діяльності,  правилам безпечного перебування на вулиці та поводження з незнайомими людьми, формували уявлення про основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях, відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму. 

 

 

 

Протипожежний стан

       Систематично здійснювався контроль за додержанням протипожежного стану, огляд територій і приміщень дошкільного навчального закладу з реєстрацією в журналі. Проводились первинні, планові і позапланові інструктажі з безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки з реєстрацією в журналах інструктажів.

Інструкції з пожежної та техногенної безпеки, плани евакуації на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій з обов'язковим позначенням маршрутів евакуації, місць розташування первинних засобів пожежогасіння є в наявності. Внутрішнє і зовнішнє пожежне водопостачання в задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечений необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. Пожежний щит та пожежні крани – укомплектовані.

 

Фізкультурно - оздоровча робота

Систематичне використання в освітньому процесі здоров'язберігаючих технологій дозволило покращити показники моніторингу здоров'я.

На постійному контролі у адміністрації ДНЗ знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створені умови: спортивний майданчик, спортивні куточки в групових приміщеннях.

В ДНЗ проводиться комплекс фізкультурно - оздоровчих заходів, які індивідуально сплановані для всіх категорій дітей, враховуючи групу здоров'я та необхідний рівень навантаження. Всі дані про дітей фіксуються в листках здоров'я дитини.

 

Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення здоров'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 року №298/227.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. У закладі харчуються діти пільгових категорій:

 - безкоштовно: малозабезпечені, діти під опікою, діти логопедичних груп (100%)

     -  багатодітні сім'ї, діти переселенці з зони АТО, діти учасників бойових дій  (50%)

Упродовж 2019-2020 навчального року здійснювався систематичний контроль за організацією харчування дітей. Контролювались такі питання, як : отримання продуктів від постачальника; контроль за технологією, якістю приготування страв; контроль за видачею страв з харчоблоку; організація харчування в групах; контроль зберігання продуктів на складі.

 Систематично проводився контроль ведення документації по харчуванню. Результати контролю показали, що продукти харчування в дошкільний заклад завозяться вчасно, відповідно до заявок. Продукти якісні, мають відповідні супроводжуючі документи. Під час зберігання продуктів на складі дотримуються строки реалізації, товарне сусідство. Для зберігання продуктів створено необхідні санітарно-гігієнічні умови. Під час приготування страв дотримуються технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація харчування дітей на групах ведеться на належному рівні. Документація по харчуванню ведеться вчасно, систематично.

Упродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі працювала Рада по харчуванню, яка здійснювала таку роботу:

Вела виявлення та облік дітей по забезпеченню дієтхарчуванням,

Проводила контроль: своєчасним поданням заявок та забезпечення закладу продуктами харчування, за забезпеченням продуктами харчування та дотриманням вимог щодо їх збереження, за роботою харчоблоку, за організацією постачання продуктів харчування, за організацією повноцінного, збалансованого харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, за фізичним станом дітей, за станом ведення необхідної документації з харчування, за варкою їжі та закладкою продуктів в котел, санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, станом технологічного обладнання на харчоюлоці, виконанням працівниками харчоблоку посадових інструкцій, санітарних правил та правил техніки безпеки, своєчасним проходженням медогляду працівниками харчоблоку.

 Здійснювала аналіз: дотримання норм основних продуктів харчування за звітній період, фізичного стану та розвитку дітей за 1-й та 2-й  квартал, аналіз дієтхарчування, приписів СЕС та усунення недоліків.

 Проводила калькуляцію харчування з розрахунку на 1 дитину на день, санітарно-просвітницьку роботу з профілактики ГРЗ, ГРВІ..

Покращання матеріально-технічної бази дошкільного навчального

закладу:

Придбано  за кошти місцевого бюджету:

- ДСП – 25л.

- ЮСБ – 6л.

- Саморізи – 4500 шт.

- Вогнегасники ОП– 5 – 6 шт.

- Світлодіодні світильники – 14 шт;

- Дюбеля  – 36 шт;

- Шурупи по дереву -  36 шт;

- Провід ø 2ˣ1,5 – 20м;

- Свердла – 2шт.

- Мотокоса – 1шт.

- Контейнери для продуктів на харчоблок  - 6 шт.

- Температурні скрінінги – 3 шт.

 

Миючі засоби:

- Пральний порошок – 162 п.

- Порошок для миття посуду сипучий – 194 пл.

- Рідина для миття посуду – 230 пл.

- Мило господарське – 673шт.

- Білизна – 201 пл.

- Засіб для миття вікон – 20 шт.

- Сода харчова – 227 шт

- Сода кальцинірована – 21 шт.

- Засіб для унітазів – 18 пл.

- Гумові рукавички – 426 шт.

- Дезенфікуючий засіб «Бланідас»- 4 б.

- Паперові рушники – 82 шт.

- Антісептик – 6 б.

- Мило дитяче рідке – 127 шт

Проведені ремонтні роботи у ДНЗ:

1. За кошти місцевого бюджету:

1.1. Замінено лінолеум :

- в коридорі 1 поверху;

-  в груповій кімнаті гр. № 10;

- в роздягальнях груп № 7 та 9;

2. Замінені старі лампи денного світла на світлодіодні в гр. № 12

2. За благодійні кошти батьків:

2.1. Замінено шпалери та плінтуса в коридорі 1 поверху.

2.2. Здійснено косметичний ремонт:

- в роздягальні групи № 3;

{C}-    {C}в підсобному приміщенні комірника;

{C}-    {C}в роздягальні працівників харчоблоку;

2.3. Замінено шпалери в музичному залі.

2.4. Проведені роботи по заміні:

-  проводки в приміщеннях пральні та в групи № 2;

- тенів у водонагрівачах груп № 7 та 10;

- кранів в групах № 1,4.

2.5. Пофарбовано:

- ворота та хвіртки;

- спортивний майданчик;

- всі дерев’яні двері;

- панелі на сходах.

2.6. Пофарбовано та приведено в належний стан все обладнання на майданчиках.

2.7. Було виготовлено нове обладнання  для ігрових майданчиків груп № 5,8,12.

2.8. Замінено ЮСБ на ігрових павільйонах груп № 9 та 10.

7. Побілено:

- харчоблок;

- приміщення комірника;

- стелі 1, 2 поверхів;

- центральні та запасні входи.

8. Частково відремонтовано та побілено ганки.

9. Відремонтовано та пофарбовано цоколь.

 

Медичне обслуговування

При проведенні аналізу медичного обслуговування виявлено, що медичний  кабінет ДНЗ оснащено відповідно до  вимог «Санітарних правил облаштування і утримання дошкільних закладів». Медичне обладнання та медичний інструментарій у достатньому обсязі.

Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснює старша медична сестра Пирогова А.О. У своїй роботі вона керується нормативними актами МОЗ та МОН України, наказами, інструкціями державних міських відділів охорони здоров'я, наказами по ДНЗ.

Медико-профілактична робота упродовж навчального року здійснювалась відповідно до річного плану, складеного ст. медсестрами.

Упродовж навчального року в ДНЗ здійснювалась відповідна медико-профілактична робота. Педагоги дошкільного закладу приділяли належну увагу  організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку та створенню належних умов для їх всебічного розвитку, зниженню захворюваності дітей в дошкільному закладі.

В дошкільному навчальному закладі створено умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання.

Упродовж навчального року систематично здійснювався контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку. За наслідками контролю видавались накази. Результати перевірок виконання Правил розглядались на виробничих нарадах.

Підводячи підсумки роботи, яка проводилась упродовж 2019 – 2020 навчального року за розділами програми та визначеними завданнями можна сказати, що до організації педагогічного процесу колектив ставився відповідально, творчо. Під час організації освітнього процесу вихователі враховували вікові, природні здібності дітей, нахили, психічні особливості дітей на даному етапі їх розвитку.

В роботі з дітьми педагоги надавали перевагу тим формам роботи, які викликають у дітей найбільше захоплення, зацікавленість, відповідають інтелектуальним, психічним, фізичним можливостям як дитячого колективу, так і кожної дитини зокрема.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу упродовж 2019-2020 навчального року можна зробити висновок, що річний план до 11 березня 2020 р. виконано, всі заплановані заходи проведено.

 У зв’язку з виробничими обставинами (карантином) в дошкільному навчальному закладі не проведено:

колективний перегляд заняття з розділу програми «Дитина в соціумі» (національно-патріотичне виховання), вихователь Казьона А.А.,

колективний перегляд заняття з розділу програми «Мовлення дитини» (з використанням інтерактивних методів та прийомів роботи з дітьми), вихователь Крусян В.Л.,

майстер-клас на тему: «Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників»,

засідання педагогічної ради «Підсумки освітньої роботи»

Щодо вивчення стану життєдіяльності – не проведено:

·      Оперативне вивчення «Організація та проведення педагогічного діагностичного обстеження рівня життєвих досягнень  дітей

·      Тематичне вивчення «Про використання інтерактивних технологій в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників»

·      Оперативне вивчення «Організація та проведення прогулянок»

·      Підсумкове вивчення «Про сформованість шкільної зрілості у дітей старшого дошкільного віку»

Виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу, результатів діагностики науково-педагогічних можливостей педагогів на 2020-2021 навчальний рік, керуючись основним положенням Закону України «Про освіту»,  виконуючи Закон України «Про дошкільну освіту» вирішено:

 

І. Продовжити роботу над єдиною методичною проблемою «Виховання всебічно і гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються творчі здібності дітей та дорослих».

 

ІІ. Визначити пріоритетні завдання роботи дошкільного навчального закладу  у 2020-2021 навчальному році:

 

1. Розпочати роботу над завданням «Всебічний розвиток дошкільнят засобами використання інноваційних педагогічних технологій»

2. Продовжувати впроваджувати інтерактивні технології в освітній процес з метою розвитку мовленнєвої компетентності у дошкільників»

3. Продовжити формувати основи патріотично-екологічної культури дошкільників у процесі природничої діяльності».