Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 "Золотий ключик" комбінованого типу, Подільської міської ради, Одеської області

 

"Інноваійні технології в освітньому процесі ДНЗ №8 "Золотий ключик" комбінованого типу

20 січ. 2021
Одним з пріоритетних завдань ДНЗ №8 №Золотий ключик» комбінованого типу у 2020-2021 навчальному році є «Всебічний розвиток дошкільнят засобами використання інноваційних педагогічних технологій». Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. В нашому дошкільному закладі педагоги приділяють відповідну увагу використанню в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій.

Одним з пріоритетних завдань ДНЗ №8 №Золотий ключик» комбінованого типу у 2020-2021 навчальному році є «Всебічний розвиток дошкільнят засобами використання інноваційних педагогічних технологій».

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

В нашому дошкільному закладі педагоги приділяють відповідну увагу використанню в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій.

Так вчитель-логопед Станішевська Світлана Вікторівна широко використовує в корекційно—відновлювальній роботі з дітьми з вадами мовлення такі педагогічні інноваційні технології, як: Біоенергопластика, Су-джок терапія ,  Кінезіологія.

В корекційно-логопедичній роботі прийоми Су-Джок терапії вчитель-логопед використовує в якості масажу, для розвитку дрібної моторики пальців рук, з метою загального зміцнення організму. Су - Джок терапія є одним з ефективних прийомів, що забезпечують розвиток пізнавальної, емоційно-вольової сфер дитини.

Використання інноваційної технології «Кінезіологія» сприяє розвитку міжпівкульної взаємодії та синхронізації роботи півкуль головного мозку, активізації розумової діяльності.

Одними з улюблених вправ для дошкільнят є вправи за технологією «Біоенергопластика» - це з'єднання рухів органів артикуляційного апарату з рухами кисті руки. Використання дитиною при виконанні гімнастики рухів пальців і кистей синхронно з рухами органів артикуляції активізує її увагу, мислення, розвиває почуття ритму, пальцьову моторику, орієнтування в просторі.

Вихователі нашого дошкільного закладу також приділяють належну увагу використанню педагогічних інноваційних технологій в освітньому процесі. Так, вихователі Мартинюк С.В., Казьона А.А., Золотарьова Н.А.. використовують в роботі з дітьми «Методику дитячого експериментування в природі», автор технології Лисенко Н.В. Завдяки використанню дослідів у природі діти здобувають знання самі,  в певній логічній послідовності, а не отримують їх у «законсервованій» готовій формі від дорослого. У дітей розвивається емоційне сприйняття, бажання активно включатися до дослідницької діяльності засобами творчої діяльності. Крім того, під час проведення дослідів у природі, дошкільнята набувають неоціненного естетичного досвіду, адже мають змогу відчути красу природи, побачити в ній початок життя (листочка, квітки), зрозуміти чому змінюється напрямок вітру, вода перетворюється на лід, куди зникає сонячний зайчик та багато інших таємниць

Вихователі Куцелік Т.Г., Марченко Є.І., Гратій Т.А., Крусян В.Л., широко використовують в роботі з дітьми технологію «Ейдетика», автори технології  Матюгін І. Ю., Антощук Є. В., Артихович. В. В., Чепурний Г. Педагоги розвивають мовлення дітей за допомогою мнемокарток, мнемосмужок, мнемотаблиць. Використовують в роботі такі методи та прийоми Ейдетики, як: піктограми, тактильні асоціації, метод парних картинок, метод колажу.

Вихователі Голубкова Ю.В., Байкул О.Ф., впроваджують в роботу з дітьми LEGO-технологія  «Чарівні цеглинки успіху». Засобами використання в освітньому процесі конструктора LEGO вихователі розвивають мовлення дітей. Діти вчаться детально пояснювати свої дії, пояснювати міркування, розповідати історії, висловлювати власні думки. Вихователі формують у дітей вміння співпрацювати, зокрема, уміння працювати в парах чи групах, ділитися матеріалами, вчитися у своїх однолітків, дослухатися до їхніх ідей та пропонувати власні. За допомогою використання LEGO-конструктора розвивають сенсорне сприйняття, формують уявлення про зовнішні властивості предметів: форму, величину, колір, положення у просторі, розвивають дрібну моторику рук.

Вихователі Латій Н.С., Кушніренко І.П., Суліган Г.В. використовують в роботі з дітьми інноваційну педагогічну технологію М.Монтессорі «Технологія саморозвитку». Засобами даної технології вихователі упорядкувують хаотичні рухи дитини, допомагають навчитися виконувати необхідні дії. За допомогою дидактичних матеріалів за методикою М. Монтессорі педагоги здійснюють як сенсорний, так і фізичний розвиток дітей, формують навички практичного життя, удосконалюють координацію рухів, розвивають м’язи. Працюючи з матеріалами для сенсорного розвитку, діти навчаються концентрувати увагу, мотивувати свої дії. Дидактичні ігри – яскраві та цікаві, викликають у дітей високий інтерес, бажання гратися, діяти з предметами.  

Музичний керівник Писаренко Катерина Михайлівна використовує в роботі з дітьми систему «Елементарного музикування» Карла Орфа. Використовує на заняттях мовленнєві вправи для загального  музичного розвитку. За допомогою поетичного музикування допомагає дітям усвідомити зв'язок слова й музики, відчути красу звучання поезії й музики, розвиває пам'ять. Проводячи з дітьми музично–рухові вправи музичний керівник навчає дітей зображувати звуки і настрої через елементарний рух (удари, клацання, плескання , притупування), при цьому розвиває у дітей швидкість реакцій, уміння чекати, знаходити момент вступу.

Також в дошкільному закладі педагоги використовують в освітній роботі з дітьми такі інноваційні технології, як «Художньо-мовленнєва діяльність» (автор Н. Гавриш), «Театр фізичного виховання» (автор М. Єфіменко), «ТРВЗ (теорія розв'язання винахідницьких задач, автор Г. Альтшуллер), «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку» (автор Л. Шульга), «Метод проектів» (автор В. Кільпатрик).